Therasuit terapia

O terapii

 

Metóda TheraSuit bola vytvorená v r. 2002 Izabelou a Richardom Koscielny (fyzioterapeutmi a rodičmi dcéry s detskou mozgovou obrnou). Jedná sa o veľmi komplexný prístup k liečbe postihnutých s neurologickými poruchami, ako je mozgová obrna, oneskorené a traumatické poranenie mozgu . Je kombináciou najlepších prvkov rôznych techník a metód. Má pevné odôvodnenie založené na fyziológii cvičenia. Kľúčovým prvkom je posilňujúci program, vytvorený pre klienta na základe jeho individuálnych potrieb , silných a slabých stránok. Metóda TheraSuit je založená na intenzívnom a špecifickom cvičebnom programe . Odstránenie patologických reflexov a vytvorenie nových , správnych a funkčných vzorov pohybov má zásadný význam . Metóda TheraSuit je štruktúrovaný program , ktorý podporuje rast a vývoj každého jedinca. Začarovaný kruh /obr. 1/, môže byť prerušený a nesprávne informácie sa nahrádzajú slovami “nové” správne informácie /obr. 2/. Klient s diagnózou DMO a inými neuro-motorickými ochoreniami vyžaduje stovky opakovaní konkrétneho pohybu.

Špeciálny stabilizačný oblek TheraSuit®

Metóda TheraSuit využíva rôzne nástroje a cvičenia . Jedným z nich je mäkký, vzdušný a dynamický oblek s názvom TheraSuit® . Jeho hlavným cieľom je zlepšiť a zmeniť propriocepcie /tlak kĺbov, väzov, svalov/, znížiť patologické reflexy klienta, obnoviť fyziologické svalové synergie /správne vzory pohybu/ a rozložiť váhu rovnomerne na celé telo. TheraSuit® približuje držanie tela čo najbližšie k normálu , tak ako je to možné a tým uľahčuje nácvik motoriky – sedenia, státia alebo chôdze. Obnovenie správneho držania tela hrá kľúčovú úlohu v normalizovaní svalového tonusu , zmyslových a vestibulárnych funkcií . Vestibulárny systém je veľmi dôležitým centrom. Spracováva, integruje a odosiela späť všetky informácie, ktoré prichádzajú zo svalov, kĺbov, šliach a pod. Ovplyvňuje svalový tonus, rovnováhu a postavenie tela v priestore. Špeciálny oblek výrazne zvyšuje terapeutický účinok neurofyziologického cvičenia na poškodený nervový systém. Jednotlivé časti TheraSuit obleku sú vzájomne prepojené elastickými gumkami a prvkami na korekciu dolných končatín, trupu, držania hlavy a dalších pohybových funkcií. Princíp účinku terapeutického obleku TheraSuit® spočíva v cielenej korekcii jednotlivých pohybov a držania tela pomocou jednotlivých nastaviteľných častí obleku . To vedie k normalizácii aferentných podnetov a k ovplyvneniu motorického centra a tak vytvára obnovu porušených funkcií . Existujúce patologické synergie sa zrušia a vytvoria sa nové normalizované sekvencie reflexov . Terapeutický účinok vplýva na štruktúru centrálneho nervového systému , ktorá je zodpovedná za motoriku, ale aj komunikačné schopnosti.