Centrum R1 – Centrum intenzívnej terapie

SAN & FUN

Možno to pôjde pomaly, ale pomôžeme vám priblížiť sa k cieľu.

SAN & FUN – centrum intenzívnej terapie je zriadené organizáciou Daruj nádej, občianske združenie. Je to združenie založené rodičmi ťažko zdravotne postihnutých detí z celého Slovenska, ktoré vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 3.12.2008. Tieto rodiny spojil podobný osud a snaha neupadnúť do pasivity ale hľadať zlepšenie zdravotného stavu svojich detí.

Therasuit terapia

Vojtova metóda

Vojtová metóda

Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia

Podporné terapie

Podporné terapie

Zlepšenie stavu a motivácia

Každé aj nepatrné zlepšenie zdravotného stavu, aj minimálne napredovanie dieťaťa je pre rodičov týchto detí obrovskou výhrou. Tieto deti si svoj osud nevybrali samé a je len na rodičoch, aby im ho uľahčili, pokúsili sa prelomiť tú bariéru, ktorá sa automaticky vytvorí medzi zdravými a „inými“ deťmi. Šťastný, ale stále bezbranný úsmev týchto detí, je pre rodičov motiváciou – ísť, hľadať a nevzdávať sa.

Liečebná metóda

V našom centre využívame aj metódu Therasuit

TheraSuit je založená na intenzívnom a špecifickom cvičebnom programe. Odstránenie patologických reflexov a vytvorenie nových, správnych a funkčných vzorov pohybov má zásadný význam. Metóda TheraSuit je štruktúrovaný program, ktorý podporuje rast a vývoj každého jedinca. Metóda TheraSuit využíva rôzne nástroje a cvičenia. Jedným z nich je mäkký, vzdušný a dynamický kozmický oblek s názvom TheraSuit. Jeho hlavným cieľom je:

  • zlepšiť a zmeniť propriocepcie (tlak kĺbov, väzov, svalov),
  • znížiť patologické reflexy klienta,
  • obnoviť fyziologické svalové synergie (správne vzory pohybu)
  • rozložiť váhu rovnomerne na celé telo.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás, ak máte akekoľvek otázky, alebo sa chcete čokoľvek opýtať, či informovať o voľných a dostupných termínoch, prípadne sa chcete informovať o poskytovaných terapiách, priebehu terapií, alebo o vhodnosti terapií.