Oznamy

Hľadáte finančné prostriedky na liečbu Vašich detí

O KROK VPRED – GRANT NADÁCIE SPP

Získajte peniaze na liečbu v R1 – centre intenzívnej terapie
Sme partnerom tohto programu Nadácie SPP.
Zaregistrujte sa čo najskôr
GRANT Nadácia SPP o KROK VPRED – poskytne až 60 pacientom financie do výšky 1 000 Eur.
Cieľom nadácie je podporiť jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu:
  • predčasne narodené deti,
  • detská mozgová obrna,
  • skleróza multiplex,
  • stavy po úrazoch,
  • deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./
  • pacienti po cievnej mozgovej príhode.
Najneskôr do 20. novembra 2022 treba podať žiadosť ELEKTRONICKY na
a uviesť, že si vyberáte pre vašu liečbu R1 – centrum intenzívnej terapie v Banskej Bystrici.
Zverejnenie úspešných projektov bude 5. decembra.
Úspešné projekty môžu finančnú pomoc čerpať od decembra 2022 do júna 2023. Doplatok za liečbu môžete dohradiť z vlastných prostriedkov, z 2% z daní, alebo z projektov APPA.
Váš tím R1.