Kto sme

R1 – centrum intenzívnej terapie je zriadené organizáciou Daruj nádej, občianske združenie. Je to združenie založené rodičmi ťažko zdravotne postihnutých detí z celého Slovenska, ktoré vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 3.12.2008. Tieto rodiny spojil podobný osud a snaha neupadnúť do pasivity ale hľadať zlepšenie zdravotného stavu svojich detí.

Každé aj nepatrné zlepšenie zdravotného stavu, aj minimálne napredovanie dieťaťa je pre rodičov týchto detí obrovskou výhrou. Tieto deti si svoj osud nevybrali samé a je len na rodičoch, aby im ho uľahčili, pokúsili sa prelomiť tú bariéru, ktorá sa automaticky vytvorí medzi zdravými a „inými“ deťmi. Šťastný, ale stále bezbranný úsmev týchto detí, je pre rodičov motiváciou – ísť, hľadať a nevzdávať sa.