MFK Metóda

mfk2

MFK je unikátna fyzioterapeutická  metóda prepájajúca vedomosti a zručnosti  fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softvérom.  Pre fyzioterapeuta sa v metóde MFK  stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie. Počítač však neslúži len ako diagnostické zariadenie, ale aj ako navigátor ďalšieho postupu liečby.

Liečba v súlade s technikou   

Podľa autorky  systému MFK Martiny Končalové princíp využitia metódy spočíva v diagnostických a liečebných znalostiach  vychádzajúcich z ortopédie, fyzioterapie, neurológie, psychosomatiky, akupunktúry aj reflexológie. Na základe zistených, diagnostikovaných a vyhodnotených dát pomocou špeciálneho softvéru zvolí terapeut vhodnú liečebnú techniku.

mfk1

MFK ponúka komplexné riešenie

Jedinečnosť  metódy spočíva v nahliadnutí  na kondíciu pacienta ako na celok. Treba mať na pamäti, že na udržanie funkčného pohybového systému, je nutné udržiavať pohybový systém v rovnovážnom stave. Problémom klasických fyzioterapeutických metód je ich nekomplexnosť  a zameriavanie sa len na konkrétny problém v ľudskom tele a neodstraňovanie  jeho príčin, ktoré v mnohých prípadoch leží niekde inde. Program MFK je však schopný vyhodnotiť veľmi  rýchlo príčinu problému v mieste vzniku.

mfk2

Ako metóda MFK funguje?

Funguje tak, že najprv vyšetríme Vaše svaly, diagnózu následne vyhodnotíme s využitím počítačového programu a nakoniec pre  Vás navrhneme tú najvhodnejšiu terapiu , ktorú Vám môžeme ponúknuť  a aplikovať.

Jednoduché vyšetrenie

Prvým krokom k úspešnej liečbe je jednoduché kinetické  vyšetrenie svalov. Ak sa budete riadiť pokynmi  fyzioterapeuta, bude pre Vás vyšetrenie nenáročné a bezbolestné.  Je však nutné použiť metódu, ktorá  nám skutočne ukáže, ako Vaše svaly fungujú. Počas vyšetrenia Vám budeme priebežne ukazovať na monitore vizualizácie jednotlivých vyšetrovacích úkonov a následne ich s Vami konzultovať. Vzájomná komunikácia terapeuta s pacientom je pre nás dôležitá.

mfk3

Diagnostika inak

Počítačový program MFK nám umožňuje zobraziť projekciu svalového, kĺbového, nervového i vnútorného systému Vášho tela. Počas krátkej chvíľky máme prehľad o Vašom pohybovom systéme a  môžeme spoznať príčiny a následky akútnych i chronických ťažkostí. Program porovnáva nálezy a hodnotí vývoj zmien. Môžeme tak dostať ucelenú predstavu o účinkoch zvolenej terapie.

mfk4

Terapia šitá na mieru

MFK Systém nám umožňuje vďaka počítačom určiť správnu diagnózu a uplatniť vyhovujúce terapeutické procedúry v náležitom poradí. Terapeut je vďaka aplikácii schopný analyzovať vzťahy rôznych funkčných porúch pacienta. Rola digitálneho spracovania dát je v tomto prípade nenahraditeľná.

Efektívna kontrola a prehľadná anamnéza

Naši terapeuti Vám po skončení terapie budú vykonávať pravidelné kontroly a vyšetrenie. Môžu napríklad pomocou svalového testu overiť Vašu reakciu na liečbu a vhodne Vás naviesť do prípadných ďalších terapeutických procedúr. Náš počítačový program môže Vašu anamnézu vygenerovať v mnohých podobách tak, aby bola čo najzrozumiteľnejšia a dala sa z nej vyčítať aj história Vašej liečby. Môžeme tak spoločne získať jedinečnú spätnú väzbu našej liečby.